Bikupan drivs som en ekonomisk förening i ett föräldrakooperativ. Det innebär att verksamheten leds av en styrelse bestående av engagerade vårdnadshavare.

Med gemenskap och delaktighet skapar vi tillsammans den förskola vi vill ge våra barn 

– Dina barn är våra barn.