VERKSAMHETEN

Alla är välkomna med en ansökan till oss på Bikupan i Ljugarn.

Vi utgår från förskolans läroplan och styrdokument som vi aktivt diskuterar och värderar i arbetslaget.

Vi värdesätter ett gott samarbete med våra vårdnadshavare och styrelse där vi alla har koncentration att ge vår barn en trygg, givande och lärorik tid på förskolan där vi ger stöd och ger förutsättning för utveckling, allt utifrån varje barns speciella behov, förutsättning och förmågor.

Vi vill lära barnen att utvecklas till öppna, hänsynsfulla människor med förmåga till inlevelse och samverkan med andra där demokratiska värderingar råder. 

I synnerhet i tider som dessa.

Barnens vistelse på Bikupan i Ljugarn skall vara en lustfylld och spännande tid samt ge en grogrund till fortsatt lärande genom livet.