VERKSAMHETEN

Till Bikupan är alla välkomna och här är det barnen som är våra uppdragsgivare.
Vi utgår och jobbar efter Förskolans Läroplan LpFö 18.
I samarbete med föräldrarna vill vi ge barnen de bästa möjligheterna till stöd och utveckling, allt utifrån varje barns speciella behov och förutsättning.
Vi vill lära barnen utvecklas till öppna hänsynsfulla människor med förmåga till inlevelse och samverkan med andra.

​Barnens vistelse på Bikupan skall vara en lustfylld och spännande tid!